Aquesta web només funciona
amb navegadors moderns


Esta web sólo funciona con navegadores modernos

This website only works with modern browsers

Ce site fonctionne uniquement avec les navigateurs modernes

Deze website werkt alleen met moderne browsers

Descàrrega | Descarga | Download | Télécharger

Qui sóc?

Crec que vaig néixer per ser cuiner… i que per això, ja quan era ben petit, passava els caps de setmana i les vacances cuinant a casa meva. Perquè sempre ha estat la meva passió, és la meva vida i serà el meu destí.
I les meves ganes de millorar m´han portat a ser perfeccionista. Gairebé mai estic content amb la meva feina i, de fet, m´agrada el fet de no estar-ho. Perquè crec en créixer, en la inquietud per millorar, en sentir i en fer gaudir dels sentits. Quan tenia 20 anys vaig marxar de la meva terra i, amb el temps, he entès com es valoren les coses quan no les tens i que el bon camí és estar sempre obert a aprendre.
El meu trajecte ha estat molt bonic, ja que he tingut la sort de trobar-me amb grans professionals que m´han ensenyat moltíssimes coses. També he après amb el patiment i l´esforç. Ara crec que ha arribat el moment de jugar a casa.