Aquesta web només funciona
amb navegadors moderns


Esta web sólo funciona con navegadores modernos

This website only works with modern browsers

Ce site fonctionne uniquement avec les navigateurs modernes

Deze website werkt alleen met moderne browsers

Descàrrega | Descarga | Download | Télécharger

Over mezelf

Koken was van kindsbeen af mijn passie.Mijn vrije tijd vulde ik liefst met het uitproberen van nieuwe gerechten,die de perfectionist in me zelden tevreden stelden.Ik had het geluk uitstekende leermeesters op mijn weg te vinden,die mij gekneed hebben tot wie ik vandaag ben.
Ik geloof sterk in inspanning , autodiscipline en het dag na dag beter worden.
Met Brots is het momento gekomen om op eigen benen te staan,vertrouwend op mijn vakkennis en ervaring,en op wat de toekomst voor me in petto heeft.